En påmindelse til nyuddannede

Arbejdsløshed kan true os alle. Nogle gange kommer vi tættere på den end andre, men uanset hvad lurer den altid et sted i vores mareridt. Med arbejdsløshed følger frygten for en ustabil privatøkonomi, når din løn forsvinder. At miste dit levebrød er en skræmmende tanke, men det er endnu mere skræmmende, hvis du ikke har forberedt dig på sådan en risiko.

Uanset dit erhverv må du forholde dig til, at du er nødt til at have et sikkerhedsnet spændt ud under dig, før du falder af pinden. Derfor bør du tilmelde dig en a-kasse eller fagforening.

Hvornår har du brug for en a-kasse?

En a-kasse tilbyder dig en forsikring mod arbejdsløshed. Du betaler kvartårligt eller månedligt et fast beløb til din a-kasse for at være medlem og til gengæld får du udbetalt dagpenge, når du er arbejdsløs.

A-kasser kan også hjælpe dig ved at tilbyde dig kurser, rådgivning og generel hjælp til at komme i arbejde igen gennem vejledningssamtaler. De er den mest basale hjælp, som du har brug for, når du bliver arbejdsløs. Det er bedre at være på dagpenge end kontanthjælp – som er det du får, hvis du ikke er med i en a-kasse – så du bør kraftigt overveje det.

Hvis du hovedsaligt er interesseret i at dække dig ind i tilfælde af, at du mister dit job under ganske normale omstændigheder og blot har brug for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vil en a-kasse tjene dig fint.

Hvornår har du brug for en fagforening?

Hvis du til gengæld vil sikre dig i tilfælde af, at din arbejdsplads viser sig at bryde reglerne i jeres kontrakt eller på andre måder behandler dig dårligt, har du behov for en fagforening.

A-kasser hører tit under fagforeninger. De håndterer de simple ting, for eksempel at hjælpe at vejlede folk i deres jobansøgninger. Selve fagforeningen agerer dog som beskytter af de medlemmer, der er tilknyttet den.

Fagforeninger eksisterer for at beskytte ansattes interesser. Dette relaterer sig ofte til at sikre en retfærdig løn og ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte i en virksomhed. Forskellige brancher har forskellige fagforeninger – om end der kan være overlap – så du bør finde frem til den fagforening, der varetager dine specifikke interesser.

Når du føler dig uretfærdigt behandlet af din arbejdsplads, er det således en fagforening, som du har brug for. De er dyrere end a-kasser, men du får bedre beskyttelse.